BIOCOMP ile Bağ Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Bağ Gübreleme Önerisi

Biocomp organomineral gübreleri ile;

• Yüksek verim,

• Yüksek kuru madde,

• Homojen dane iriliği,

• İri salkım ve dolgun dane,

• Kurutmalık üzümde homojen kuruma ve düzgün dane oluşumu,

• Şaraplık üzümde yüksek aroma,

• Don ve kırağı zararlarına dayanıklılık,

• Kuraklığa karşı mukavemet,

Yüksek ve kaliteli ürün için Biocomp kullanımı;

• Taban gübresi olarak sürgünlerde göz kabarmasından 2 – 3 hafta önce uygulanır.

• Gübreler bitkinin ana gövdesinden 40 – 50 cm açığına ve 20 – 25 cm derinliğe karıştırılarak bant halinde uygulanır.

• Üst gübreleme; sulama yapılmayan bağlarda son yağışlar kesilmeden önce ara çapada, sulama yapılan bağlarda ise ara çapa ve sulama öncesi (danede boncuk dönemi) uygulanır.

Bağlarda Biocomp organomineral gübresi ile gübreleme önerileri

• Aşağıdaki tavsiyeler sofralık ve kurutmalık bağlarda dekarda ortalama 4 ton, şaraplık çeşitlerde ise dekarda 1,5-2 ton ürün için yapılmıştır.

• Hafif bünyeli (kumlu) topraklarda taban gübresi olarak BIOCOMP 12-12-12, ağır bünyeli (killi) topraklarda BIOCOMP 7-18-20 gübrelerini tercih ediniz.

Uygulama Toprak Tipi  Gübre Cinsi  Gübre Miktarı (kg/da) 
Sofralık / Kurutmalık Şaraplık
 Taban Gübresi   Killi  BIOCOMP 7-18-20 veya 12-12-12 18 - 20 veya 20 - 25 12 - 15 veya 10 - 12
 Kumlu  BIOCOMP 7-18-20 veya 12-12-12 30 - 35 veya 35 - 40 22 - 25 veya 22- 25
 Üst Gübre (Ara Çapada)   Killi  BIOCOMP 37-0-0  12 - 15 10 - 12
 Kumlu 15 - 18 12 - 15
 Üst Gübre (Suda)   Killi  BIOCOMP 27-0-0  18 - 20 - - -
 Kumlu 20 - 25 - - -

DİKKAT: Tabloda verilen değerler öneri niteliğindedir. Toprak analizi yaptırarak doğru ve dengeli gübre kullanınız.